Radom to miasto obfitujące w wiele legend, przebogate w obiekty historyczne i inne świadectwa minionego czasu. Jedną z ciekawych historii związanych z miastem jest ta dotycząca jego nazwy. Podanie mówi o pewnym młodzieńcu, który wiedziony magicznymi wskazówkami trafił w końcu do zaklętej wioski, która wyglądała na opuszczoną. Mówiąc na głos zdanie, że rad dom byłby tu postawił, odczarował wioskę i ustanowił jej nazwę: Radom. Rzeczywistość jest nieco mniej romantyczna, ale także ciekawa: nazwa miasta pochodzi bowiem od imienia Radomir, którego skrócona wersja to Radom; choć występuje zbieżność między imieniem, a nazwą miasta, występują różnice w odmianie tych wyrazów, niemniej ogólne znaczenie Radomia jako nazwy miejsca to: gród Radoma, jego władcy.